Varaus ja vahvistus
Varauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Varauksen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Varaus katsotaan sitovaksi vasta kun Lapin Lomamatkat on sen vahvistanut. Matka toteutuu kun osallistujia min. 30 henkilöä.

Mahdolliset lisäpalvelut (esim. minibaari, ravintolapalvelut, pysäköinnit jne) maksetaan suoraan hotelliin. 

Varauksen muuttaminen/peruuttaminen
Mikäli joudutte muuttamaan varaustanne, tulee se tehdä kirjallisesti Lapin Lomamatkat Oy:lle.

Varauksen voi perua seuraavin kuluin:
47 päivää tai enemmän ennen lähtöä, peruutuskulut € 20/varaus
46-31 päivää ennen lähtöä veloitetaan peruutusmaksuja 50% koko summasta.
30-15 päivää ennen lähtöä veloitetaan peruutusmaksuja 80% koko summasta.
14-0 päivää ennen lähtöä veloitetaan 100% koko summasta.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta on tullut Lapin Lomamatkat Oy:lle.  

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Lapin Lomamatkat Oy perua varauksen, jolloin asiakkaalle pyritään tarjoamaan vastaavanlainen majoitus. Ellei asiakas hyväksy uutta kohdetta on hänellä oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Lapin Lomamatkat Oy:llä oikeus perua varaus.

Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle.

Henkilömäärä
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin varausvaiheessa ilmoitettu.

Valitukset
Majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi varauksen aikana Lapin Lomamatkat Oy:lle. Mikäli asiaan ei saada korjausta, valitus on tehtävä kirjallisesti Lapin Lomamatkat Oy:lle 7 vrk:n kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lapin Lomamatkat Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Lapin Lomamatkat Oy Koskikatu 14-16 (Kalotinlinna)
96200 Rovaniemi
+358 (0)16 310 911
+358 (0)400 436049
info@lapinlomamatkat.com
www.lapinlomamatkat.com
Y-tunnus: 1908475-0
IATA: 19210354
KUVI4455/04/MjMv